Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület

2015. évben a rendőrség által regisztrált adatok alapján
364
esetben követettek el kiskorúak elleni erőszakot.


Önvédelmi technikákkal az erőszak ellen

A digitális világ veszélyeiről, a női jogokról és a női nemi szerepekkel összefüggő megkülönböztetésekről, továbbá az erőszak családon belüli megjelenési formáiról és a védekezési stratégiákról esett szó azon a tréningsorozaton, amelyet a Kiskunfélegyházán és térségében élő, veszélyeztetett gyermekek körében szervezett meg a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesület és a Kreatív Mozaik Alapítvány.

A korábbi projektek során szakembereink a digitális világ veszélyeit elemezve azzal szembesültek, hogy sokkal elterjedtebb jelenségről van szó, mint ahogy azt mi felnőttek gondoltuk: gyakorlatilag nem volt olyan osztály, ahol legalább egy gyerek ne számolt volna be online zaklatásról, vagy akár erőszakról. Az esetek gyakoriságát és a szükségleteket látva vetődött fel a gondolat, hogy fontos lenne a női nemi szerepekkel összekapcsolódó veszélyekről, megkülönböztetésekről, a női jogokról és védekezési stratégiákról egy tréningsorozatot tartani a veszélyeztetett gyerekeknek.

A megvalósításhoz a Kreatív Mozaik Alapítvány a Félegyházi Táncszínház Kulturális Egyesületben talált partnerre. Az önkéntesek – a táncszínház diák tagjai – vállalták, hogy társaik érdekében aktívan részt vesznek a témák kidolgozásában, egyfajta hidat képezve a tréningeken a szakemberek és a gyerekek között. Bevonásukkal választottuk ki a feldolgozott témákat is, amit később szociális szakemberekkel is egyeztettünk.

A négy alkalmas intenzív tréningsorozaton résztvevő általános iskolás fiatalok (150 fő) konkrét ismereteket szereztek saját jogaikról, lehetőségeikről. A foglalkozások keretében megismerték az asszertív (elfogadó, mellérendelt) kommunikációs módszereket, a személyes és jogi védekezési lehetőségeket. Szituációs és drámajátékokon keresztül felkészültek azokra az élethelyzetekre, amikor veszély fenyegeti őket, vagy amikor jogaikban sérülnek. Biztonságos terepen, modell helyzetben dolgozhatták ki saját kommunikációs, védekezési, jogérvényesítési stratégiáikat. A programon résztvevő gyermekek kortárs „segítőként” is tovább tudják vinni az elsajátítottakat.

A téma feldolgozásának módszerét továbbgondolva elkészítettük a projekt kiegészítését. Az újabb foglalkozásokon „segítőink” a korábbi tréningekre kiválasztott és azon részt vett fiatalok. A tréningsorozat első részében viszonylag kevés gyermekkel tudtuk mélységében feldolgozni a témát, ezért a kiegészítő napokon horizontálisan „terjeszkedünk”. A probléma 5 legmarkánsabb üzenetét 300 gyermeknek adjuk át.

Tapasztalataink szerint szükség van arra, hogy „segítőink” osztálytársai is szembesüljenek a problémákkal. Az új programunkkal egyrészt a tréningeken eddig résztvevő gyermekek közösségben elfoglalt helyzetén szeretnék javítani, felhívva az osztálytársak figyelmét arra, hogy milyen fontos a támogató közösség. Másrészt, a kirekesztett, bántalmazott gyermekek önértékelését, érzelmi stabilitását is növeli, hogy kitüntetett helyzetbe kerülnek (mind az osztálytársai, mind az újonnan bevont iskolák idegen tanulói előtt), hiszen ők lesznek azok, akik ismerik a feladatokat, a követendő példát, segíteni tudnak a többieknek.

A program célja: a megelőzés, a figyelemfelkeltés.

Nagyon fontos, hogy nem szociális munkásként lépünk fel, „csak” megpróbáljuk felszínre hozni a problémát, és beterelni azt a hivatalos gyermekvédelmi „csatornába”. Emellett pedig a fiatalok olyan önvédelmi kommunikációs ismereteket sajátítanak el, ami reményeink szerint felvértezi őket egész további életükre.

www.felegyhazitancszinhaz.hu
https://www.facebook.com/Kreat%C3%ADv-Mozaik-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-919683141438390/
https://www.facebook.com/safe4You/?fref=ts
http://natura-hungarica.hu/ifjusagi_projektjeink/
Facebook csoport: Fórum a női jogokért és a családon belüli erőszak megelőzéséért

A projekt megvalósítására a Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával nyílt lehetőség.